CFO Outsourcing

CFO Outsourcing - czyli Zewnętrzny Dyrektor Finansowy to unikalna usługa adresowana do tych przedsiębiorców, którym w prowadzeniu działalności potrzebna jest informacja zarządcza oraz ogląd finansów, przy czym jednocześnie wielkość i skala ich przedsiębiorstw nie uzasadnia tworzenia pionu finansów czy stanowiska menedżera bądź dyrektora finansowego.

W ramach CFO Outsourcing, klient może wybrać interesujące go szczególnie obszary działalności swojego przedsiębiorstwa, a następnie wspólnie z OmniFin ustalić zakres tematyczny i periodyczność raportów w tym zakresie. Podstawowe, wyodrębnione przez nas kategorie informacji zarządczej to następujące pakiety:

 • budżet gotówki - obejmujący planowanie i gospodarkę środkami pieniężnymi. W skład pakietu wchodzą tygodniowe raporty zawierające plan wpływów i wydatków, tygodniowy raport analizy należności handlowych oraz raport zobowiązań handlowych.
 • kapitał pracujący - czyli raportowanie w zakresie zarządzania zapasami. Klient otrzymuje raport rotacji zapasów oraz analizę cyklu konwersji gotówki.
 • analiza efektywności -stanowi wsparcie dla przedsiębiorcy przy badaniu rentowności działalności bieżącej oraz planowanych przedsięwzięć. Pakiet zawiera raporty miesięczne w zakresie rentowności operacji na każdym poziomie rachunku zysków i strat oraz na żądanie analizę planów finansowych dotyczących przyszłych przedsięwzięć.
 • finansowanie -analiza kosztów związanych z finansowaniem działalności oraz utrzymywania odpowiedniej płynności finansowej. Pakiet obejmuje analizę wewnętrznego kosztu kapitału oraz analizę kosztów odsetkowych i różnic kursowych.

Przy korzystaniu z pełnego pakietu CFO Outsourcing, klient otrzymuje dopasowany do swoich potrzeb system raportowania (niekoniecznie zamknięty w ramach określonych powyżej), a dedykowany przedstawiciel OmniFin pozostaje do dyspozycji w zakresie komentowania raportowanych wyników oraz bieżącego wsparcia.
Skontaktuj się
z naszym biurem

Referencje

 • Pomoc we wszystkich dziedzinach

  Z OmniFin współpracuję od prawie dwóch lat. W świadczeniu usług przedstawiciele OmniFin nie trzymają się sztywno żadnego ograniczonego zakresu obowiązków, lecz starają...

 • Komunikacja i przystępność raportów

  Decyzja o skorzystaniu z oferowanej przez OmniFin usługi zarządzania środkami pieniężnymi oraz sprawami kadrowymi okazała się rozwiązaniem optymalnym. Nie zatrudniając...

 • Dobry partner

  Przez cały czas naszej współpracy doceniamy fakt, iż zespół OmniFin pozostaje blisko naszych spraw i problemów. Pomogło to w wypracowaniu najbardziej odpowiednich dla...

 • Wysoka kompetencja

  Z przyjemnością potwierdzam naszą satysfakcję z profesjonalnych usług OmniFin. OmniFin podjął kluczową rolę w utworzeniu lokalnie naszego biznesu w Polsce. Dzięki...

 • Rzetelne podejście

  Zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usługi Zewnętrzny Dyrektor Finansowy oferowanej przez OmniFin z pewną dozą niepewności, czy sprosta ona naszym oczekiwaniom. Nasze...

 • Wysoki poziom

  W oparciu o naszą dotychczasową współpracę mogę potwierdzić bardzo wysoki poziom świadczonych przez OmniFin usług, zarówno na etapie tworzenia projektu biznesowego jak i...

Chcemy być Twoim partnerem

OmniFin posiada bogate doświadczenie na każdym poziomie kompetencji finansów przedsiębiorstwa.
Uznajemy to za ogromną wartość dla nas i dla naszych Klientów. Nasza dziedzina to jednocześnie nasza pasja, co za każdym razem staramy się manifestować poprzez sposób wykonywania przez nas usług.