Data wykonania usługi, data dokonania dostawy – dwie ważne daty podatkowe

15 czerwca 2021

Termin wykonania usługi lub w dostawy towarów określa, kiedy zapłacimy podatek. Rzetelne podanie tych dat na fakturze warunkuje prawidłowość rozliczeń. Na co zatem należy zwrócić uwagę?

Częsty błąd – data sprzedaży

W przepisach prawa podatkowego termin data sprzedaży nie funkcjonuje od 2013 r. Na fakturze należy podać datę dokonania dostawy lub wykonania usługi. Jeżeli tego nie robisz, zaktualizuj parametry w swoim programie do wystawiania faktur.

Jakie daty na fakturze?

Przepisy nakazują wskazać w fakturze datę jej wystawienia. Data wystawienia faktury wskazuje, w którym dniu wystawiasz dokument.

W fakturze masz jeszcze obowiązek podać:

  • datę dokonania dostawy towaru
  • datę wykonania usługi

– o ile są inne niż data wystawienia faktury.

To kluczowe dla prawidłowości rozliczeń podatkowych, by w treści faktury rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym wskazywać datę wykonania usługi i datę dokonania dostawy towarów.

Przykład

Pan Adam w dniu 27 kwietnia zakończył zlecony serwis sprzętu komputerowego. W tym, dniu wykonał usługę. Fakturę jednak wystawił tydzień później tj. 4 maja. W dokumencie zatem, ma obowiązek wskazać: 

  • datę wystawienia faktury: 4.05.2021 r.
  • datę wykonania usługi: 27.04.2021 r. 

Przychód podatkowy powstanie w kwietniu. Używając języka potocznego powiemy, że ta faktura będzie zaksięgowana do kwietnia i podatek będzie za kwiecień. To data wykonania usługi determinuje obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Cenna UWAGA: analizujemy tu podatek dochodowy (PPE, PIT, CIT)!

Usługa świadczona w okresach rozliczeniowych

W przypadku usług świadczonych ciągle, np. najem, stała obsługa prawna, biurowa, informatyczna, i gdy z umowy z kontrahentem lub faktury wynika, iż rozliczacie się w cyklach rozliczeniowych, wówczas datą wykonania usługi jest ostatni dzień danego cyklu rozliczeniowego. Taką datę należy wskazać w treści FV.

Data wystawienia faktury

Masz dużą swobodę w tym, w jakim terminie możesz wystawić fakturę. Możesz dokument wystawić  zarówno przed dokonaniem dostawy czy wykonaniem usługi, jak i po tym dniu. W większości przypadków jednak, data ta jest nieistotna dla Twoich zobowiązań podatkowych.

Generalna reguła mówi, że fakturę wystawia się:

  • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę i
  • nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

 Podstawa prawna: