Kody zawodów – nowe obowiązki w ZUS

28 kwietnia 2021

Począwszy od 16 maja 2021 roku zatrudniający ma obowiązek zgłaszać kody zawodu swoich pracowników i zleceniobiorców do ZUS. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zgłoszeń składanych od tego dnia, niezależnie od tego czy dotyczy to nowego pracownika, czy też aktualizujemy dane zatrudnionego już pracownika.

Biuro rachunkowe, aby prawidłowo wypełnić nowe wzory druków ZUS ZUA i ZUS ZZA, będzie potrzebowało od pracodawcy nazwy zawodu wraz z 6-cio cyfrowym kodem zawodu. Najlepszym rozwiązaniem jest określenie kod zawodu w momencie przygotowywania umowy o pracę.

Osoby, które obecnie są zatrudnione, nie będą musiały być ponownie zgłaszane w dniu 16 maja 2021 r. w związku z tym nowym obowiązkiem.
Natomiast kod zawodu będzie wymagany przy każdej aktualizacji danych na dokumencie ZUS ZUA czy też ZUS ZZA.