Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej osoby fizycznej

6 czerwca 2021

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy zastanawiają się, czy można wycofać z niej środki trwałe. Przepisy podatkowe przewidują taka możliwość, natomiast należy pamiętać, że czynność ta może mieć pewne konsekwencje, zarówno w PIT, jak i VAT.

 Konsekwencje wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej w aspekcie podatku dochodowego

 1. Wycofanie środka trwałego na cele prywatne wiąże się z zakończeniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego. Ostatnie umorzenie ma miejsce w miesiącu podjęcia decyzji o wycofaniu środka trwałego z działalności.
 2. Jeśli od danego środka trwałego nie zostały dokonane pełne odpisy amortyzacyjne, niestety nie można nieumorzonej części zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w momencie wycofania środka.
 3. Po wycofaniu może zdarzyć się sytuacja, że podatnik będzie chciał sprzedać dany środek trwały. Wówczas musi liczyć się z tym, że jeśli sprzedaż nastąpi w ciągu 6 lat od wycofania to będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od takiej sprzedaży – traktując sprzedaż jako przychód z działalności gospodarczej.
 4. W momencie sprzedaży, która nastąpi w ciągu 6. lat należy pamiętać o części nieumorzonej – w tym momencie podatnik może pomniejszyć przychód ze sprzedaży danego środka trwałego o tę kwotę.
 5. Po upływie 6. lat od momentu wycofania środka trwałego, jego sprzedaż jest już wolna od podatku dochodowego.

 Konsekwencje wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej a VAT     

Konsekwencje wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej a VAT to bardzo szczególna sytuacja i każdorazowo należy rozpatrywać dany przypadek indywidualnie.

Generalnie wycofanie środka trwałego z działalności na potrzeby osobiste na gruncie ustawy o VAT jest traktowane jako odpłatna dostawa towarów poniżej kilka sytuacji, które koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, żeby prawidłowo ocenić obowiązek wykazania podatku VAT:

 1. Czynny podatnik VAT, który miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie zakupu środka trwałego w chwili jego wycofania z działalności jest zobowiązany do rozliczenia tego podatku VAT.
 2. Jeśli w trakcie użytkowania środka trwałego została nabyta jakaś część urządzenia, która stanowi część składową danego środka trwałego to w momencie jego wycofania na cele prywatne należy przeanalizować wartość wycofanego środka trwałego i oprzeć ją na wartości rynkowej danego środka trwałego, jeśli dana część składowa stanowi trwały wzrost wartości pojazdu.

W niektórych sytuacjach zmiany przeznaczenia środka trwałego lub też zmiany stopnia wykorzystania środka trwałego do celów działalności gospodarczej istnieje możliwość, a czasami nawet obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego. Sytuacja ta dotyczy:

 1. Nieruchomości, jeśli zmiana przeznaczenia nastąpi w ciągu 10 lat licząc od miesiąca, w którym zostały oddane do użytkowania.
 2. Samochodów osobowych, jeśli zmiana przeznaczenia nastąpi w okresie:
 • 60 miesięcy – w przypadku wartości powyżej 15.000 zł,
 • 12 miesięcy – w przypadku wartości poniżej 15.000 zł

licząc od miesiąca, w którym został nabyty, dokonano importu lub oddano do użytkowania.

Podstawa prawna: