Obsługa kadrowo-płacowa

System kadrowo-płacowy to wielowątkowy aspekt działania każdej firmy. Rzetelne prowadzenie akt osobowych i dokumentacji zatrudnienia, a także terminowe rozliczenia płac, to elementy, na które zwracają uwagę przyszli i obecni pracownicy.

Jak możemy Ci pomóc?

  • prowadzimy kompleksowe rozliczenia płac,
  • planujemy i budżetujemy wynagrodzenia,
  • sporządzamy deklaracje dla ZUS, KAS, PFRON,
  • przygotowujemy umowy o pracę, zlecenie i inne umowy związane ze stosunkiem pracy,
  • przygotowujemy dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • prowadzimy kompleksową dokumentację osobową pracowników dotyczącą wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy, urlopów,
  • wystawiamy niezbędne zaświadczenia pracownicze,
  • zapewniamy wsparcie w kontaktach z PIP, KAS, ZUS, PFRON,
  • koordynujemy realizację obowiązków związanych z BHP i badaniami lekarskimi oraz administrowaniem PUE,