Obsługa księgowa

Kompleksowa obsługa księgowa to fundament efektywnego zarządzania finansami firmy i zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych. Pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, zapewnia oszczędność kosztów i pomaga w planowaniu finansów.

Pełna obsługa księgowa zapewnia naszym Klientom komfort skupienia się na rozwoju oraz prowadzeniu własnej działalności, a także braku konieczności szkolenia własnej kadry.

Jak możemy Ci pomóc?

  • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w przepisach krajowych, jak również w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,
  • prowadzimy ewidencje i rozrachunki zobowiązań i należności,
  • opracowujemy i dostosowujemy plan kont,
  • przygotowujemy sprawozdania finansowe i raporty spółek,
  • świadczymy usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego,
  • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w podatku dochodowym (CIT oraz PIT), jak również podatku od towarów i usług (VAT),
  • przygotowujemy informacje dotyczące transakcji unijnych VAT UE,
  • sporządzamy i wysyłamy pliki JPK VAT,