Badania okresowe i kontrolne pracowników w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

5 września 2023

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 1 lipca 2023 roku odwołany został na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza tym samym powrót do obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, które były zawieszone w okresie pandemii.

Od 1 lipca 2023 roku powróciły wynikające z przepisów kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie okresowych badań lekarskich, które zostały zawieszone w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Ostateczny termin wykonania zawieszonych obowiązków to 27 grudnia 2023 r., czyli 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.