Wypożyczenie samochodu za granicą a podatek u źródła

6 sierpnia 2023

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy (zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych) pobierany przez płatników od niektórych dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne.

Zarówno do obliczenia, poboru jak i zapłaty podatku do właściwego urzędu skarbowego jest obowiązany podmiot dokonujący wypłaty, określany jako płatnik podatku tj. podmiot krajowy dokonujący wypłaty należności podmiotowi zagranicznemu.

Podatek taki występuje m.in. w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, zaś jego stawka (zgodnie z regulacjami krajowymi) wynosi 20% wartości przychodu.

Płatnicy zobowiązani do poboru podatku u źródła, mogą zastosować obniżoną stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Warunkiem zastosowania wyżej wymienionych preferencji, jest udokumentowanie miejsca zamieszkania, czy siedziby podatnika dla celów podatkowych, uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.