Płaca minimalna w 2024

15 września 2023

W dniu 15 września 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw 2023, poz. 1983 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, jakie będzie obowiązywało w 2024 roku.

W przyszłym roku, podobnie jak w 2023, kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie dwukrotnie – od 1 stycznia 2024 roku najniższa pensja będzie wynosiła 4 242 zł, a od 1 lipca 2024 roku – 4 300 zł.

W 2024 r. wzrośnie także minimalna stawka godzinowa brutto dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.