Kasy online od 1 lipca 2021 r. – obowiązek wymiany

14 czerwca 2021

Z dniem 1 lipca 2021 r. kolejne branże obowiązane są do zainstalowania kas online. Obowiązek ten dotyczy firm świadczących usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (np. siłownie, kluby fitness) – wyłącznie w zakresie wstępu,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (inni specjaliści prowadzący działalność w branży medycznej np. rehabilitanci, technicy dentystyczni, technicy masażu nie są objęci obowiązkiem wymiany).

Ważne! Data – 1 lipca 2021 r. – to data, kiedy kasa fiskalna online musi być gotowa do pracy i zafiskalizowana.        

W celu wymiany kasy fiskalnej należy:

 1. wybrać najlepsze urządzenie do naszego typu działalności – pomocne w tym będzie spotkanie z serwisantem
 2. kupić kasę i przeszkolić zespół z zasad jej obsługi,
 3. przygotować urządzenie do pracy – ważne, by w treści paragonu była wskazana nazwa usługi pozwalająca na jednoznaczną jej identyfikację. Nazwa usługi powinna w sposób niebudzący wątpliwości określać przedmiot sprzedaży,
 4. zafiskalizować urządzenie,
 5. dostarczyć do biura rachunkowego fakturę za zakup kasy oraz ksero lub skan z książki kasy.

Co należy zrobić ze starą kasą?

Po wymianie na urządzenie online, stara kasa stanie się bezużyteczna. Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym także wiąże się z określonymi obowiązkami:

 1. serwisant musi dokonać odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej,
 2. należy pamiętać o sporządzeniu ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz ostatniego raportu okresowego (miesięcznego),
 3. z czynności odczytu zostanie sporządzony protokół. Protokół ten wraz z raportem fiskalnym rozliczeniowym należy dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 5 dni licząc od dnia sporządzenia,
 4.  w urzędzie należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas. Formularz składa się na urzędowym wzorze. Dokument może złożyć serwisant. Warto ustalić, kto się tym zajmie.
 5. fakt zaprzestania użytkowania kasy należy zgłosić w biurze rachunkowym.

W związku z wymianą urządzenia podatnikom przysługuje ulga.

Maksymalna jej wartość to 700 zł. Ulga realizowana jest tylko na wniosek podatnika.

Pozostałe branże

W pozostałych branżach, nie objętych obowiązkiem wymiany urządzenia, nadal można korzystać z tradycyjnych kas.

Podstawa prawna:

art. 145a i 145b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685),
§ 1 ust. 1 pkt 2 i § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).