Płatności z mikrorachunku rozszerzone o nowe podatki i opłaty

15 kwietnia 2021

Od 15 kwietnia 2021 r. z mikrorachunku  można płacić już nie tylko PIT, CIT i VAT, ale także nowe podatki i opłaty.

Dotychczas z indywidualnego rachunku podatkowego podatnik mógł zapłacić zobowiązania dotyczące:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych (oprócz podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej)
  • podatku od towarów i usług ( z wyjątkiem Vat w imporcie oraz VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych)

Od 15 kwietnia z mikrorachunku podatnik może zapłacić również:

  • daninę solidarnościową,
  • opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,
  • opłatę od środków spożywczych,
  • opłatę wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych,
  • podatek od sprzedaży detalicznej.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6.04.2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. poz. 690)