VAT OSS

11 lipca 2023

Przedsiębiorcy sprzedają swoje towary i usługi na zagranicznych rynkach. Sprzedaż towarów lub usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych. Od 1 lipca 2021 roku wraz z tzw. pakietem VAT e-commerce weszły w życie przepisy upraszczające te rozliczenia. Stało się to m.in. za pomocą wdrożenia procedury VAT OSS.

VAT OSS (One Stop Shop) to procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpiła procedurę VAT MOSS (Mini One Stop Shop).

Z procedury unijnej VAT OSS mogą korzystać zarówno czynni podatnicy VAT, jak również nievatowcy. Rejestracja do VAT OSS nie koliduje z rejestracją do VAT-UE oraz nie powoduje utraty prawa do zwolnienia z VAT.

Rejestracja do VAT OSS jest całkowicie dobrowolna i zależy od decyzji sprzedawcy. Dokonując sprzedaży wysyłkowej towarów lub świadcząc usługi na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE, muszą oni pilnować limitu sprzedaży.

Limit sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE w ramach procedury VAT OSS wynosi 10 000 euro. W przypadku polskich sprzedawców, w przeliczeniu na złotówki, limit ten obejmuje 42 000 zł.

Do momentu przekroczenia limitu sprzedaży polscy przedsiębiorcy opodatkowują zawierane transakcje tak jak sprzedaż krajową – stosując polską stawkę VAT. Po przekroczeniu limitu sprzedaży są oni zobowiązani do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy.